×

منوی اصلی

true
ضوابط شهر دوستدار کودک، اولویت شهرسازی در یزد
سرپرست معاونت شهرسازی شهرداری یزد با بیان این‌که توجه به حقوق کودکان یکی از مولفه‌های توسعه فرهنگی در ارائه خدمات به شهروندان است، گفت: طبق هماهنگی‌های انجام شده از این پس تمام طرح‌های شهرسازی یزد، بعد از رعایت ضوابط دوستدار کودک تصویب و اجرایی می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری نسیم یزد نیوز با همکاری یونیسف و وزارت کشور، چندی پیش شهر یزد به همراه ۱۱ شهر ایران اسلامی به عنوان شهرهای منتخب برای پایلوت شهردوستدار کودک تعیین شدند و بر این اساس مقرر شد با برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف توجه به حقوق کودکان بیش از پیش مد نظر مدیریت شهری قرار گیرد.

شـهر دوسـتدار کـودک، شـهر یـا اجتمـاع محلـی اسـت کـه در آن نظرهـا، نیازهـا،اولویت‌هـا و حقـوق کـودک، بخشـی جدایی ‌ناپذیـر از سیاسـت‌ها، برنامه‌هـا و تصمیم‌هـای عمومـی باشـد.

چشم انداز ابتکار شهر دوستدار کودک یونیسف این است که همـه کـودکان و جوانـان بایـد بتواننـد از کودکـی و جوانـی خـود لـذت ببرنـد و از طریـق احقـاق برابـر حقـوق خـود در شـهر واجتماع محلی شان، توانایی های بالقوه خود را به طور کامل به فعل درآورند.

این ابتکار، با حمایت دولت‌های ملی و محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و با همکاری یونیسف، بیش از ۳۰ میلیون کودک را در ۳۰۰۰ شهر و جامعه محلی در بیش از ۴۰ کشور تحت پوشش قرار داده است.

«حجت فلاح» سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یزد، اظهار کرد: اصحاب رسانه به عنوان رکن دموکراسی نقش مهمی در هدایت افکار عمومی به سمت توسعه فرهنگی و اجتماعی ایفا می‌کنند.

وی افزود: مطالبه‌گری به موقع خبرنگاران موتور محرک برای مدیریت بهتر مسئولان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد در ادامه با اشاره به اهمیت نقش نهادسازی برای ایجاد تحول و توسعه در مدیریت شهری، گفت: نهادسازی به معنای هدایت افکار عمومی به سمت موضوع مورد نظر برای تحول توسعه‌ای است.

فلاح با بیان این‌که توجه به حقوق کودکان در مدیریت شهری از جمله مصادیق تحول به سمت توسعه اجتماعی و فرهنگی در کالبد شهری است،تصریح کرد: ترویج فرهنگ توجه به حقوق کودکان در تمام عناصر شهری ضروری است.

وی توسعه مدیریت شهری و افزایش کمی و کیفی خدمات شهرداری در این خصوص را مستلزم شفافیت دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور، مشارکت دستگاه‎‌های مختلف و همراهی مستمر شهروندان دانست و بیان کرد: بر اساس ابلاع وزارت کشور مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی اقدامات شهردوستدار کودک به عهده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها گذاشته شده و شهرداری یزد هم در این راستا مشغول ایجاد زیرساخت‌های لازم متناسب با ظرفیت‌های قانونی است.

فلاح با بیان این‌که سن کودکی در تعریف سازمان بین‌المللی یونیسف تا سقف ۱۸ سال تعیین شده است، گفت: بنا به نظر تمام کارشناسان ته مایه افراد از ۷ تا ۱۲ سالگی شکل می‌گیرد و این به معنای حساس بودن سن کودکی برای تبدیل شدن به انسانی متمدن، پویا و ارزشمند در جامعه است.

وی راه‌اندازی پارک مهارت با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان را از جمله اقدامات در دستور کار شهرداری یزد برای شهر دوستدار کودک دانست و بیان کرد: طبق هماهنگی‌های انجام شده از این پس تمام طرح‌های شهرسازی در شهرداری یزد، بعد از کنترل و رعایت ضوابط دوستدار کودک کنترل، تصویب و اجرایی می‌شوند.

سرپرست شهرسازی شهرداری یزد با بیان این‌که شهرداری در حال ایجاد زیرساخت‌های متناسب با استانداردهای شهر دوستدار کودک است، افزود: برنامه‌ریزی راهبردی به منظور هم‌افزایی عمومی اولویت اجرایی معاونت شهرسازی در حوزه شهردوستدار کودک است.

فلاح در پایان با بیان این‌که تدوین و اجرای برنامه‌های منسجم در حوزه‌ شهر دوستدار کودک به مدیریتی هماهنگ نیاز دارد، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف شهر دوستدار کودک به عزمی جدی و مشارکت تمام عناصر مدیریت شهری و استانی نیاز دارد.


true
true
true